Krzysztof Gonciarz i jego „WebShows” czyli czy wideo jest przyszłością Internetu?

Okładka ksiązki WebShows Sektrety Wideo w Internetcie autor Krzysztof Gonciarz

Adam Szymczyk: Kompletny laik w kwestii wideo w Internecie pyta się Ciebie, co to właściwie jest i czy warto się tym zainteresować? Co odpowiadasz?

Krzysztof Gonciarz: Warto się tym zainteresować o tyle, że jest to jeszcze niezagospodarowane terytorium. To środowisko tylko po części tworzą profesjonaliści, przede wszystkim są to amatorzy, w dobrym znaczeniu tego słowa. W tej dziedzinie jest jeszcze bardzo dużo do odkrycia i zrobienia, trzeba tylko dostrzec, że operując wideo w Internecie korzysta się z innego zestawu technik niż choćby w dziennikarstwie tekstowym. Myślę, że wideo w Internecie różni się nie tylko od starszych mediów, ale też od „Internetu tekstowego”, sprzed kilku lat.

AS: Napisałeś właśnie książkę „WebShows – Sekrety wideo w Internecie” i interesuje mnie kwestia użytego przez Ciebie podziału filmów na różne kategorie. Czy w morzu informacji, jakim jest Internet, w ogóle można mówić o ścisłych definicjach?

KG: Ten obszar jest na tyle płynny, Czytaj dalej